Rózsa Iván: Az öngyújtó igazsága


„Mi az öngyújtó igazsága?” – tette fel a kérdést Sólyom tanár úr a filozófia vizsgán. És nem volt rá válasz. Igen, abszolút igazság, objektív igazság nincs, de mindenkinek megvan a maga igazsága: a hóhérnak is, az áldozatnak is… 
  Az öngyújtó igazsága az én olvasatomban a szikra. A szikra már nem az öngyújtó, de mégis a része, ugyanis a terméke, nélküle nincs láng, nem lehet rágyújtani. Az öngyújtó igazsága tehát egy önmaga valóságán túlmutató dolog, amelyet mégis ő idéz elő, immanens része úgy, hogy tőle kívül, de nem függetlenül létezik. 
  „Mondja kislány, a maga anyja anyag?” – tette fel a keresztkérdést máskor Sólyom Antal tanár úr a Közgázon, egy másik filozófia vizsgán. Mire a megszeppent ifjú hölgy ezt dadogta: „Iiigen, persze!” Mire a tanár úr: „Brávó, maga kis materialista!” Erre a kislány sírva kiszaladt a szobából, nem értékelte Sólyom tanár úr, azon kevés emberek egyike, akitől lehetett tanulni a régi rendszerben, szarkasztikus humorát. Igaz, megvolt a nem túl okos vizsgázó igazsága is; úgy érezte, megalázták… Pedig csak arra akarták késztetni, hogy ne csak biflázzon, hanem gondolkodjon is! De ez már Sólyom tanár úr igazsága… 
  Hogy lenne már az ember anyja, aki világra hozta, életet adott neki, egyszerűen „csak” anyag! Anyag, igen, is. Szellem, igen, is. Anyag és szellem egyszerre: mikor megfogansz, édesanyád méhében tárgyiasulsz, majd növekedsz; anyaggá (is) válik a szellem, a szerelem. „A csecsemő is szenvedi, ha szül a nő, / Páros kínt enyhíthet alázat…” (József Attila) Igaz, a születés vérrel, verejtékkel, fájdalommal (is) jár, de egyben csodálatos dolog: a szerelem megtárgyiasulása, valósággá, élő emberkévé válása. Ehhez segít elő méhével - anyagi mivoltával - édesanyád, de hogy lenne ő már „csak” anyag?! 
  Ő, aki világra szült, szoptatott, etetett, járni tanított és így tovább. Megannyi emlék fűz hozzá csecsemő, sőt embrió korod óta, majd egyre több, egészen a haláláig. És utána is… 
  Mi volt előbb? Mi előbbre való? Anyag vagy tudat? Tették fel ezt az álkérdést, majd vitatkoztak rajta évszázadokon át a filozófusok. Álkérdés, mert nem lehet rá jól válaszolni, nem lehet választani: mind a kettő egyszerre keletkezik és létezik, egy időben keletkezett és egyaránt fontos… 
  Így fel is oldottuk a nagy dilemmánkat: az öngyújtók és az édesanyák igazságát. Az öngyújtó nem csupán tárgy, hanem alkotóelem, hisz szikrát hoz létre. Igaz, ehhez az ember ujjának mozdulata is kell. Az édesanyánk pedig nem csupán anyag, nem csak szellem, hanem mind a kettő egyszerre, hiszen belőle táplálkozunk fizikailag és szellemileg csecsemő (embrió) korunk óta, és az ő halála után is. 
  Éljenek hát az öngyújtók! Éljenek az édesanyák! Éljen – sajnos, azóta már elhunyt – Sólyom Antal tanár úr! 


Kedveléshez, hozzászóláshoz jelentkezz be Facebook-fiókodba!

   ➥ FRISS KIEMELT KORTÁRS VERS