MVDH társalgó // interjú Bene Adriánnal


Bene Adrián (1977, Pécs) középiskolai tanár, emellett irodalommal és filozófiával foglalkozik. Tanulmányai, kritikái, esszéi magyar, angol és francia nyelven jelennek meg. Doktori disszertációja könyv formában Finnországban jelent meg 2009-ben Egyén és közösség. Jean-Paul Sartre Critique de la raison dialectique című műve a magyar recepció tükrében címmel. A relativitás irodalma (2013) című kötetének szövegelemzései filozófiai és irodalomelméleti kérdéseket kapcsolnak össze. A Holdkatlan folyóirat és az Acta Romanica Quinqueecclesiensis szerkesztője. Verseket 2021 óta publikál, online irodalmi folyóiratok  (Holdkatlan, Szövet, ÚjNautilus, Spanyolnátha) mellett többek között a Vár Ucca Műhelyben, a Hídban, a Pannon Tükörben, a Helikonban, a SiópArtban. 

– Hogyan kerültél kapcsolatba a költészettel, miért pont versekben fejezed ki magad? Volt-e / van-e olyan szerző, akit mesterednek, esetleg példaképednek tekintesz, vagy hatással volt rád? 
– Milyen hatások formálták költői stílusod, kifejezésmódod, gondolatvilágod? Milyen alkotói körülmények között születnek verseid?

 Kamaszkoromban Ady Endre versei alapozták meg a költészethez való kötödésemet. Később Walt Whitman és a klasszikus avantgárd, elsősorban a francia dadaizmus és szürrealizmus (nagy kedvencem Robert Desnos), majd a határontúli magyar neoavantgárd (különösen Cselényi László aleatorikus költészete) és a vajdasági beatköltészet hatottak rám. A z intézményesült versízlés, a nyugatos kánon és a kilencvenes évek magyarországi posztmodern költészete  kevésbé érintettek meg, nem is tudtam magam elképzelni ebben az irodalmi térben. A 2010-es években és napjainkban induló fiatal költők közül többekkel érzek szemléleti rokonságot. Verseim nem képviselnek homogén poétikát, de többnyire alásimulnak a manapság divatba jött metamodern címkének. Jellemző eljárásaik a kollázs, a talált költészet, a képi-hangulati asszociációk, a több értelmezési irányt felkínáló szintaktikai játékok, az irónia. Központozás nélküli verseket írok, amik általában átmenetek a szabadvers, a prózavers és a szóköltészet között. Általában az első változatot telefonba írom, jegyzetként, utána számítógépen dolgozom rajta, valahogy így alakult. 

– Hogy látod, mi a költő feladata ma?

 
Játékba vonni az olvasót. Alkotni valami szépet vagy durván csúnyát, lehetőleg másként mint mások. Idegen tőlem a küldetéstudat, ugyanakkor a jelenkori erkölcsi és politikai világhelyzetben nem tartom haszontalannak a korviszonyokra való költői reflektálást, a közéleti költészetet – ellentétben a népszerű konzumköltészettel.

– Mi a véleményed a kortárs költészetről, publikálási lehetőségekről, illetve szoktál-e kortárs eseményekre járni, van-e kedvenc közeged?

 
Az elmúlt években a fiatal tehetségek soha nem látott burjánzását látom, akik inkább a magyar irodalmi kánonon kívülről merítenek inspirációt, ez a sokszínűség pedig rám üdítően hat. A szerkesztők erre nem feltétlenül fogékonyak, hacsak nem személyes kapcsolatoknak köszönhetőn. Én könnyen szívesen igazodó alkat vagyok, egyébként is szívesebben küldök ismeretlenül szövegeket, időnként így is megtalálják az olvasójukat. Online fórum sok van, köztük néhány színvonalas is, ezekben azt szeretem, hogy lényegesen több olvasóhoz jutnak el, és nem feltétlenül a „hivatásos” olvasókhoz, szakmabeliekhez.

– Ha még nincs, tervezel-e saját kötetet? Ha már van, mi a legújabb vagy soron következő köteted koncepciója?

 
Egyszerre több kötet tervei is formálódnak, de nem erőltetem, a szépírásra inkább élvezetforrásként, mint karrierútként gondolok. A kötetkiadásra egy empatikus, de kritikus szerkesztővel való koprodukcióként tekintek. Ha ebben a formában megvalósul, jó.

– Mit javasolsz azok számára, akik versírásra adják a fejüket és költőként fejlődni, érvényesülni szeretnének?

 
Próbáljanak távolabb lépni attól, ami éppen kikívánkozik belőlük, és fogják fel játéknak, engedjék szabadon a fantáziájukat. A mélyenszántó alanyi költészet ritkán érdekes olvasóként, még ha terápiás haszna lehet is a szerző számára. A magyar (és ezen belül fokozottan: a magyarországi) irodalmi érvényesülés legbiztosabb alapja a barátkozás, a közös példaképek követése. Nem tanácsos ezektől jelentősen eltérni, a humor és irónia alkalmazása is csak mértékkel javasolt. Legyen a vers vége elemelve, egy meglepő, ámde szép és talányos képben. Mindenekelőtt, olvassanak figyelmesen, írjanak kritikát.

A szerző versei oldalunkon:
https://www.maradokversdalhalo.com/search/label/Bene%20Adri%C3%A1n


Kedveléshez, hozzászóláshoz jelentkezz be Facebook-fiókodba!

   ➥ FRISS KIEMELT KORTÁRS VERS